ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ Zeo descaler killer

ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ Zeo descaler killer

  • Description

Description

  • Αφαλατικό υγρό για σκληρές επιφάνειες.
  • Είναι ένα συμπυκνωμένο όξινο υγρό .
  • Χρησιμοποιείται αδιάλυτο για βαθύ καθαρισμό.