Απολύμανση -Απεντόμωση – Μυοκτονία

  •  Απολυμάνσεις με τις πλέον ενδεδειγμένες μεθόδους
  • Απεντομώσεις με Δραστικές ουσίες Φιλικές προς το Περιβάλλον και τον άνθρωπο
  • Τοποθέτηση Δολωματικών Σταθμών