Υπηρεσίες Τακτικών και Γενικών Καθαρισμών

 • Αρχικοί – Γενικοί Καθαρισμοί
 • Καθαρισμός Επαγγελματικών Χώρων (Καθημερινή Συντήρηση)
 • Εργοστασιακοί Βιομηχανικοί Καθαρισμοί
 • Καθαρισμοί Υαλοπινάκων με την μέθοδο “The Reach & Wash System”
 • Καθαρισμοί Προσώψεων (Μεταλικών – Ανοξείδωτων – Αλουμινίου)
 • Καθαρισμοί Δομικών Επιφανειών με Αντιρρυπαντική Βαφή
 • Ειδικοί Καθαρισμοί σε Περσίδες – Στόρια – Φωτιστικά
 • Πλύσιμο Μοκετών
 • Καθαρισμοί Κυλιόμενων Σκαλών
 • Κρυσταλοποίηση Μαρμάρων
 • Προστασία Δαπέδων – Στρώσιμο Παρκετίνης
 • Υδροβολές Δομικών
 • Ειδικοί Καθαρισμοί Σκαφών Αναψυχής