Το Πελατολόγιο μας

Οι κατηγορίες των πελατών που εμπιστεύονται τις υπηρεσίες μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που είναι οι εξής:

 • Τράπεζες
 • Εμπορικά Κέντρα
 • Αλυσίδες Καταστημάτων
 • Ναυτιλιακές Εταιρίες
 • Διαγνωστικά Κέντρα
 • Νοσηλευτικά Ιδρύματα
 • Φαρμακευτικές Εταιρίες
 • Εταιρίες Καλλυντικών
 • Κατασκευαστικές – Τεχνικές Εταιρίες
 • Εμπορικές
 • Βιομηχανικές
 • Επενδυτικές
 • ΜΜΕ
 • Διαφημιστικές
 • Εκπαίδευσης
 • Εκδοτικοί Οργανισμοί
 • Διάφορες Άλλες

Δείτε τις Συστατικές Επιστολές.