Οι λόγοι που μας εμπιστεύονται

Ανθρώπινο Δυναμικό – Επαγγελματισμός

Το ανθρώπινο δυναμικό της cleaningPOWER, έχει πλούσια εμπειρία, πάθος, δυναμισμό και επικεντρώνεται στην επίτευξη των στόχων που του ανατέθηκαν.

Ολοκληρωμένες Λύσεις Υψηλής Ποιότητας

Παρέχουμε και εφαρμόζουμε ολοκληρωμένα προγράμματα που καλύπτουν όλες τις ιδιαίτερες ανάγκες των εγκαταστάσεων των πελατών μας, δίνοντας Ολοκληρωμένες Λύσεις Υψηλής Ποιότητας.

Εμπιστοσύνη

Κτίζουμε μακροχρόνιες σταθερές επαγγελματικές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, ανταποδίδοντάς τους την τιμή με ευθύνη και δέσμευση στην άριστη εξυπηρέτησή τους.

Πελατοκεντρική Φιλοσοφία

Είμαστε κοντά στον πελάτη, σε 24ωρη βάση 365 ημέρες τον χρόνο, ανταποκρινόμενοι στις ιδιαίτερες ανάγκες του!

Εφαρμογή Καινοτόμων Μεθόδων – Τεχνογνωσία

The Reach and Wash System
Nanotechnology
Dry Steam Cleaning

Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Υλικά

Προστασία και συντήρηση των επενδύσεων των πελατών μας, με χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών, προϊόντων καθαρισμού και υλικών που δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον και προσδίδουν αξία στα έργα που μας έχουν εμπιστευθεί.

Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Πελατών

Καινοτόμο πρόγραμμα αύξησης της ποιότητας των υπηρεσιών μας, με ηλεκτρονική πλατφόρμα εξυπηρέτησης πελατών.

Περιβάλλον – Ηθική Κοινωνική Ευθύνη

Οι Μέθοδοι, ο Εξοπλισμός, τα Υλικά που χρησιμοποιούμε συμβάλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος. Τηρούμε την Εθνική Νομοθεσία και το Εθνικό Δίκαιο με αίσθημα ευθύνης έναντι της κοινωνίας, βασιζόμενοι στους νόμους της Ηθικής Κοινωνικής Ευθύνης.