Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Στην cleaning POWER χρησιμοποιούμε, τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, όπως πλατφόρμες, καλαθοφόρα οχήματα, μηχανήματα υδροβολής, αυτόματα μηχανικά ή ηλεκτρικά σάρωθρα, ηλεκτρικές σκούπες, μηχανήματα στίλβωσης.

Όλος ο εξοπλισμός μας ανανεώνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, υποβάλλεται δε παράλληλα, σε τακτικό πρόγραμμα συντήρησης, ώστε να βρίσκεται σε άψογη λειτουργική κατάσταση.
Ο χειρίσμός του γίνεται αποκλειστικά από το κατάλληλα εκπαιδευμένο και τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας.