Εφαρμογές Nανοτεχνολογίας

Η επιστήμη παρεμβαίνει και υποκαθιστά την φύση δημιουργώντας το φαινόμενο LOTUS EFFECT με τεχνικά μέσα, μέσω των καινοτόμων προϊόντων Νανοτεχνολογίας. Η εφαρμογή τους από εξειδικευμένο συνεργείο μας θα αλλάξει την εμφάνιση των εγκαταστάσεών σας επιτυγχάνοντας:

  • Σφράγισμα και προστασία των επιφανειών
  • Μείωση της συχνότητας καθαρισμού
  • Καλύτερη εμφάνιση των εγκαταστάσεων
  • Επιμήκυνση του χρόνου ζωής των υλικών
  • Προστασία στο περιβάλλον (μείωση των χημικών και του νερού)