Η Στρατηγική μας

Η Στρατηγική Ανάπτυξης στην cleaning POWER εστιάζεται στην:

  • δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας αλλά και τους προμηθευτές μας
  • επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες καθαρισμού και μηχανολογικού εξοπλισμού
  • αυτοδυναμία και αυτονομία σε (in sourcing) ανθρώπινο δυναμικό με αυστηρά κριτήρια επιλογής, με μισθολογικά κίνητρα ανά έργο, σε ένα ευνοϊκό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
  • εκπαίδευση σε νέες μεθοδολογίες και προγράμματα καθαρισμού.