Η Εταιρεία μας Σήμερα

Στην cpfs, έχουμε δημιουργήσει μία ουσιαστική & αποτελεσματική οργάνωση, σε ένα πρότυπο φάσμα Υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, με γνώμονα την σωστή σχέση κόστους ως προς την ποιότητα, το είδος και το μέγεθος των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, απαιτήσεις και επιταγές των πελατών μας, σε συνδυασμό πάντα με φιλοπεριβαλλοντικά αποδεκτές λύσεις!

Στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας των πελατών μας, συντηρώντας και διατηρώντας τις εγκαταστάσεις τους σε υψηλά επίπεδα!