Υψηλή Ολική Ποιότητα

Η υψηλή ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη και χαρακτηρίζει τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας.
Η ενεργή συμμετοχή των πελατών μας στους περιοδικούς τακτικούς ελέγχους ποιότητας και οι εκτιμήσεις τους, βοηθούν στις συνεχείς αναβαθμήσεις των προγράμματων υπηρεσιών που εφαρμόζουμε και τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες λειτουργίας, του κάθε πελάτη μας ξεχωριστά.

Τα στοιχεία των ελέγχων ποιότητας,τηρούνται μηχανογραφημένα στο σύστημα CRM της εταιρείας από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και είναι στην διάθεση του πελάτη μας, οποτεδήποτε αυτά ζητηθούν.