Διεθνή Πρότυπα Πιστοποίησης

H Cleaning POWER έχει εγκαταστήσει και πιστοποιηθεί με το:

  • Σχέδιο Ποιότητας σύμφωνα με διεθνές πρότυπο EN ISO 9001/2008 για τον τομέα ισχύος «Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού»

Επίσης λειτουργεί και βρίσκεται στην διαδικασία πιστοποίησης των ακολούθων συστημάτων ποιότητας:

  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, κατά το διεθνές πρότυπο EN ISO 14001/2004 για τον τομέα ισχύος «Σχεδιασμό και παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και διαχείρισης αποβλήτων»
  • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας Προσωπικού, σύμφωνα με το Πρότυπο OHSAS 18001

Η εφαρμογή των ανωτέρω προγραμμάτων ποιότητας, εξασφαλίζει την υλοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας, αποτελεσματικά και παραγωγικά, προσδίδοντας αξία σε όλα τα επίπεδα συνεργασίας.