Το Πελατολόγιο μας

Οι κατηγορίες των πελατών που εμπιστεύονται τις υπηρεσίες μας καλύπτουν ένα ευρή φάσμα δραστηριοτήτων που είναι οι εξής:

 • Τράπεζες

 • Εμπορικά Κέντρα

 • Αλυσίδες Καταστημάτων

 • Ναυτιλιακές Εταιρίες

 • Διαγνωστικά Κέντρα

 • Νοσηλευτικά Ιδρύματα

 • Φαρμακευτικές Εταιρίες

 • Εταιρίες Καλλυντικών

 • Κατασκευαστικές - Τεχνικές Εταιρίες

 • Εμπορικές

 • Βιομηχανικές

 • Επενδυτικές

 • ΜΜΕ

 • Διαφημιστικές

 • Εκπαίδευσης

 • Εκδοτικοί Οργανισμοί

 • Διάφορες Άλλες


Δείτε τις Συστατικές Επιστολές.