Εφαρμογές Nανοτεχνολογίας

Η επιστήμη παρεμβαίνει και υποκαθιστά την φύση δημιουργώντας το φαινόμενο LOTUS EFFECT με τεχνικά μέσα, μέσω των καινοτόμων προϊόντων Νανοτεχνολογίας. Η εφαρμογή τους από εξειδικευμένο συνεργείο μας θα αλλάξει την εμφάνιση των εγκαταστάσεών σας επιτυγχάνοντας:

  • Σφράγισμα και προστασία των επιφανειών

  • Μείωση της συχνότητας καθαρισμού

  • Καλύτερη εμφάνιση των εγκαταστάσεων

  • Επιμήκυνση του χρόνου ζωής των υλικών

  • Προστασία στο περιβάλλον (μείωση των χημικών και του νερού)